top of page
Esquema estiu

Esquema estiu

Esquema hivern-r

Esquema hivern-r

Projecte 2016 

Superfície 714,83 m2

PEC 884.618 €

Ajuntament de Capellades

 

L'Ajuntament de Capellades està format per un edifici històric en mal estat estructural, actualment apuntalat i una ampliació recent, on s'han tingut que traslladar totes les dependències fins que no es donin les condicions de seguretat necessàries.

 

La reforma consiteix en el reforç i consolidacdió de l'estructura de l'edifici i en la reforma interior integral, adeqauant els espais a les necessitats actuals.

S'aprofita la reforma per introduir una sèrie d'estratègies d'estalvi energètic i de recurssos naturals per aconseguir un edifici de consum quasi nul, segons els requeriments de la directiva europea 2010/31/EU

Ecenari 1'

Ecenari 1'

Sala Mozart

Sala Mozart

Escenari 3_ShiftN

Escenari 3_ShiftN

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Sala Mozart

Projecte 2012 / Obra 2015

Superfície 901,29 m2

PEC 488.222 €

Ajuntament de Calella

 

La sala Mozart és un teatre singular amb molts anys d'història, ubicat al centre de Calella. La reforma contempla la fase 1 d'un pla director que preveu totes les actuacions necessàries per posar al dia l'equipament. 

 

En aquesta fase s'intervé per a dotar a la sala d'un escenari adaptat a les necessitats actuals, tant en mides com en equpament escènic i instal.lacions.

 

A sota de l'escenari s'ubiquen uns camerinos i la nova maquinària de climatització. Això comporta una actuació de recalçament i consolidació dels fonaments, molt precàris.

 

També s'intervé en el vestíbul de la sala per renovar la seva imatge i fer-lo accessible, integrant la intervenció amb els elements existents que la propietat volia conservar (balcó tipus andalús, fusteries)

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Sala polivalent l'Ateneu

Projecte 2010 / Obra 2013

Superfície 902,04 m2

PEC 1.049.231 €

Ajuntament de Sant Feliu Sasserra

 

 

La sala de l'Ateneu, de l'any 1936, estava molt desfassada, tenia greus problemes constructius i era molt poc funcional. Al llarc del temps se li han anat afegint cossos sense cap criteri arquitectònic.

 

Es fa una rehabilitació integral de l'edifici, adaptant-lo a les noves necessitats i normatives i incorportant noves zones de camerinos, magatzem, bar, recintes tècnics i serveis.

 

'actuació exterior millora el comportament tèrmic i acústic de l'edifici. Amb el tractament dels materials i els buits d'obra s'aconsegueix unificar la sala amb la zona d'accesos i el vestíbul, corresponents a un altre edifici, a l'hora que es configura una imatge neutra coma teló de fons del parc.L

 

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Escola Bressol Can Folguera

Projecte 2009 / Obra 2010

Superfície 850,39 m2

PEC 331.281 €

Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

 

 

 

 

La intervenció consisteix bàsicament en la millora de l'accessibilitat de l'edifici amb la construcció d'un ascensor exterior, la incorporació de nous lavabos compartits a les aules d'educació infantil tenint molt present de no comprometre l'amplitud visual ni la il.luminació dels espais i la renovació dels paviments i revestiments per actualitzar la imatge i funcionalitat de l'equipament.

 

Pràviament es fa la reparació de patologies estructurals en els pilars de formigó i es rehabiliten les cobertes i façanes, per tal de solucionar els problemes d'estanqueïtat i millorar l'aïllament.

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Ampliació cementiri

Projecte 2006 / Obra 2008

Superfície 932 m2

PEC 136.666 €

Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliació d’un sector del cementiri municipal que s’integra en la estructura existent a l’hora que es singularitza pel fort caràcter que imprimeix el tractament dels materials, la geometria dels nínxols, els murs perimetrals i els paviments.

 

És una actuació determinada per un pressupost molt ajustat que obliga a fer un ús molt acurat, quasi minimalista, de les formes i els materials.

Projecte 2006 / Obra 2007

Superfície 353 m2

PEC 152.187 €

Ajuntament de Ripollet

 

Es renoven globalment els espais comuns, incrementant la llum i ressaltant els espais de venda, creant un ambient neutre amb revestiments d’alumini i paviments de granit, de color gris-plata, aconseguint un espai ordenat, on els protagonistes són els aparadors de les botigues, que aporten els colors i formes característics de cada local i la llum, que pauta tot l’espai. 

 

A més s'introdueix llum natural amb unes lluernes. El revestiment d’alumini incorpora tot el sistema d’il·luminació: llums perimetrals per il·luminar els rètols de les botigues, llums puntuals banyadors de sostre i llums verticals en pilars per marcar un ritme i pautar l’espai). També incorpora les instal·lacions perimetrals d’aigua, electricitat, aire condicionat i les instal·lacions especials.

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Reforma Galeries Mercacentre

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Centre Cultural La Roca

Projecte 2006 / Obra 2008

Superfície 1.220 m2

PEC 1.734.875 €

Ajuntament de La Roca del Vallès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edifici organitzat en diferents cossos al voltant un pati central que fa de regulador de la llum i la temperatura dels diferents espais amb que es relaciona: biblioteca, sala d’estudi, aules-taller per activitats diverses, una sala polivalent per a 325 persones i l’arxiu municipal, amb capacitat per a 2.500 ml de prestatgeries, amb despatxos de gestió, reunions i consulta de documents.

 

El pati fa de “foyer” exterior del diferents espais que integren l’edifici i s'ha previst per fer activitats a l’aire lliure: petits concerts, actes populars, presentacions, etc.

Projecte 2005 / Obra 2008

Rehabilitació mercat 2.386 m2

Nou espai comercial 3.393 m2

Urbanització 10.162 m2

PEC 8.447.672 €

Ajuntament de Ripollet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mercat municipal de Ripollet es trobava en un pèssim estat de conservació, tenia seriosos problemes de funcionament i oferia una imatge decadent, amb molts problemes d’accessibilitat.

 

L’objectiu primordial del projecte és obtenir un centre comercial dinàmic i actiu, aprofitant sinèrgies entre els diferents operadors comercials amb una imatge actual, atractiva i representartiva i uns espais públics que posin en valor l’equipament i facilitin la seva accessibilitat.

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

Mercat municipal de Ripollet

És una obra complexa que integra diverses intervencions estretament relacionades: l’adequació integral del mercat, la construcció d’un nou espai comercial semi-soterrat al davant, l’adequació dels espais comuns de les galeries Mercacentre ubicades al damunt delmercat i l’adequació dels diferents espais públics que envolten l'equipament,  amb la creació d’una rambla que els uneix i els dona continuïtat. També es remodelen els carrers Nou i Sol, per a un ús prioritari dels vianants. El mercat es connecta a l’aparcament existent sota la plaça de Molí amb una galeria per sota el carrer Sol.  En definitiva, es tracta d’una intervenció que, a més de millorar i ampliar les superfícies comercials del centre de la poblaciói, permet obtenir un gran espai públic continu de qualitat per a l’ús de la població.

Projecte 2006 / Obra 2008

Edificis 549 m2

Urbanització 4.160 m2

PEC 1.091.590 €

Consell Comarcal del Barcelonès

 

 

Equipament funcional, però a l’hora acollidor per fomentar les visites i l’adopció dels animals. format per:

 

Edifici principal que dóna la benvinguda al recinte amb vestíbul polivalent per sessions informatives i didàctiques, zona administrativa i zona d’hospitalització i cures.

 

Pavellons amb 43 boxes de gossos i 3 boxes de gats, orientats a sud, amb patis per un bon assolellament i ventilació

 

Àrea de recepció – exploració d’animals.

 

Els edificis es configuren en forma de vano convergent en l’edifici principal, facilitant el control i la gestió de la instal·lació, adaptant-es a la topografia 

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Centre Atenció Animals de Companyia

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Plaça Siso Pons

Projecte 2005 

Urbanització 2.603 m2

PEC 487.296 €

Ajuntament de la Llagosta

 

Urbanització d’un solar llarg i estret en un sector poc estructurat de nou creixement de la població, presidit pel centre cultural existent i vorejat de carrers de trànsit baix, amb edificis d’habitatges i naus industrials.

 

Espai públic polivalent per usos diversos al servei del barri i del centre cultural, creant diferents àmbits: passejada, descans i actes populars, amb un escenari exterior.

 

Color i diversitat enfront de gris i uniformitat que envolta la plaça. Arbres i pèrgoles –olor i frescor- proporcionant llocs agradables a l’estiu. Els arbres es despullen a l’hivern deixant penetrar la llum i els sol a la plaça. 

 

Final de la plaça amb topografia artificial per evadir-se de l’entorn industrial

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Plaça de la Sardana

Projecte 2004 / Obra2006 

Urbanització 6.176 m2

PEC 515.921 €

Ajuntament de Torelló

 

 

La plaça de la Sardana era una cruïlla de carrers envaïda totalment pel trànsit i l’aparcament de vehicles.

 

Es dissenya un espai polivalent per a trobades i festes populars, amb el vianant com a protagonista de l’espai públic, sense renunciar a la necessària permeabilitat de la trama urbana.

 

Es fomenta l'ús intensiu l’espai públic: passejada, estada, festes populars, concerts, etc. amb un tractament de paviments de colors i textures per a cada ús, segregats per elements de mobiliari urbà mòbils, incorporant zones verdes i arbrat, així com pèrgoles i jocs infantils i l'il·luminació adecuada a cada espai.

 

També s’intervé en la reaordenació dels quatre carrers adjacents

 

Projecte 2003 / Obra2004 

Urbanització 1.965 m2

PEC 616.129 €

Ajuntament de Ripollet

 

El parc Ma. Lluïsa Galobart, enclotat 10 m respecte la restar de la població, tenia un aprofitament difícil. Els murs eren incapaços  de contenir les terres i el trànsit del nivell superior.

 

Amb el fil conductoir de l’accessibilitat per a tothom es relacionen els espais de forma fluïda, creant rampes i grades que ajuden a resoldre la topografia i permeten gaudir d’espectacles esportius i controlar la zona de jocs infantils..   

 

Les dues zones de la ciutat es connecten amb un ascensor adaptat panoràmic, que és la vegada fita visual i estructura de contenció. 

 

Es fa un tractament unitari del sòcol que organitza tot el parc, dona la màxima continuïtat, qualifica els espais i serverix de base per als murs. evidenciant els necesaris contraforts que recorden imatges històriques ja existents al parc.

 

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Parc Maria Lluïsa Galobart

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

Biblioteca de La Roca del Vallès

 

 

La biblioteca s’estructura en dos nivells: una planta baixa més dinàmica, amb el taulell d’informació, les zones de revistes i compactes i la zona infantil, amb finestres a la mida dels infants, i una planta altell per a un ús més íntim i relaxat, amb una relació molt directa amb la llum natural i el paisatge, oberta a l’accés, afavorint el control de l’espai i les relacions visuals. 

Projecte 1998 / Obra 2003 

Superfície 1.366 m2

PEC 1.963.138 €

Ajuntament de La Roca del Vallès

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el lloc on hi havia les antigues escoles s’ubica la biblioteca com a primera fase del futur centre cultural, un edifici amb vocació representativa en una zona sense característiques remarcables. La marcada concavitat en l’accés proporciona una plaça davant l’edifici i pretén acollir a la gent per a les activitats culturals que es desenvolupen al centre. 

 

Conseqüència de la forma singular del solar, l’edifici té una estructura radial que convergeix, tant en planta com en secció, en el doble espai on es situa el taulell de préstec,  obtenint un màxim perímetre de façana i un control sobre tot l’espai.

bottom of page