top of page

Ajuntament de Calonge de Segarra

2010

 

 

 

 

 

 

Es vol fer la reinterpretació d'una edificació rural, integrada en l'entorn, atenent a una normativa urbanística que imposa fortes restriccions estètiques: coberta inclinada de teules, parets arrebossades de colors terrosos, de pedra, etc.), però oferint a l'hora una imatge contemporànea i representativa, amb dos volums de gran simplicitat constructiva que diferencien la Casa Consistorial de la sala polivalent, facilitant l'execució per fases, però formant part d'un conjunt arquitectònic unitari.

 

La sala polivalent i el seu pati donen al carrer, afavorint la representativitat i la visibilitat dels diferents espais de l'equipament, promovent les activitats que s'hi desenvolupen. La sala s'obra al pati i es tanca a la radiació solar directa i a la carretera, de fort trànsit

 

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Ajuntament de Calonge de Segarra

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Centre Cívic a Berga

Ajuntament de Berga

2008

 

 

 

La façana que dona a la plaça de Sant Pere està formada per porticons corredors que configuren forats verticals de diferents proporcions, amb una bona integració per la proporció vertical dels forats i els porticons, pels materials utilitzats (fusta en porticons) a la vegada que garanteix la protecció de cada zona de forma individualitzada.

 

L’accés principal es configura com un gran pany vidrat a doble alçada sobre el que volen les plantes superiors, garantint una transparència que amplia visualment el carrer.

 

Es crea una transparència transversal en el vestíbul de l’edifici que connecta visualment la plaça del Dr. Saló amb el passatge de les escales, ampliant tanmateix l’amplada visual del carrer.

A la façana de ronda Moreta es fa una aposta decidida per aconseguir una imatge singular i representativa, donat que la seva ubicació no està tant condicionada per l’entorn, recuperant certs elements patrimonials que ens han semblat d’interès. Així, es proposa una façana que recupera laimatge més noble de l’antic Ateneu i es posa en valor sobre un fons neutre vidrat, una segona pell filtrant i ventilada que garanteixi un correcte comportament climàtic a l’orientació oest. 

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Aparcament a Bagà.jpg

Diputació de BArcelona / Ajuntament de Bagà

2009

 

L'ajuntament de Bagà volia fer un aparcament en un solar proper a l'esglèsia

 

Donades les especials condicions paisatgístiques, es proposa un aparcament, la coberta del qual esdevé un espai verd més de l’entorn i amb els murs de tancament que es confonen amb els dels conreus veïns, posant en valor la pròpia esglèsia de la població  i reproduïnt  la història del lloc, amb camins separant zones, com els antics camps de conreu.

 

La coberta tindrà el mateix nivell que l’espai públic de la font del Calic, formant un gran espai públic transversal amb accés natural des del carrer que connecta el passeig de Bastareny amb el carrer del Calic.

 

El camí sota l’església s’amplia i s’anivella per unir els diferents nivells, formant un recorregut molt agradable per sota dels contraforts de l’església, oferint una imatge insòlita i imponent dels seus murs.

Diputació de Barcelona / Ajuntament del Papiol

2008

 

 

 

La biblioteca és un cos volat sobre un sòcol refós on hi ha les entitats, bar i sala polivalent, independitzant-se d'aquesta forma de la rasant del carrer, minimitzant els moviments de terres i les estructures de contenció, mantenint bona part dels talussos perimetrals, evitant riscos innecessaris a les cases veïnes i reduint els costos

 

L'accés s'ubica recollint els principals fluxes del municipi, apropant-lo el màxim a la població i afavorint la connectivitat i accessibilitat des de l'exterior.

 

Les visuals i transparències permeten mostrar la biblioteca, per fomentar-ne el seu ús. Les zones de lectura gaudeixen d'una certa intimitat al aixecar-se del carrer.

 

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Biblioteca El Papiol

Diputació de Barcelona / Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet

2005

 

La nova biblioteca es desenvolupa aprofitant l'estructura de l'edificació existent, modificant-la només en aquelles zones que sigui necessari

 

L'equipament s'obra al passatge Sedó i a una nova plaça que es proposa davant l'edifici, interpretant el desenvolupament previst per l'ajuntament.

 

La llum natural difosa penetra dins l'edifici amb finestres, lluernaris i patis que capten la llum de nord o estan protegits de la radiació solar i que permeten aixecar notablement els sostres per compensar la reduïda altura de la planta

 

La façana de la biblioteca és flexible, amb un filtre de malla d'acer inoxidable que permet un tractament lliure de les finestres particularitzat per a cada espai i orientació, sense alterar la imatge global. També proporciona una certa intimitat, i permet el control tèrmic.

 

 

 

 

 

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Singuerlin

Biblioteca Singuerlin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petita actuació consistent en l’ampliació del centre cívic Can Sunyer amb una sala d’usos múltiples i un consultori mèdic.

 

S’ha previst un nou edifici que s’integra correctament amb l'equipament actual, segons requeria el promotor, però no s’ha renunciat a l’expressió d’una volumetria pròpia i representativa.

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

Centre Cívic Can Sunyer

bottom of page