top of page

CONSULTORIA

 

Auditories Arquitectòniques

Anàlisis de la situació d'un edifici (anomalies, conservació, patologies, normativa), propostes de correcció i pressupost

 

Plans de Manteniment

preventiu (normatiu i  recomanat) Anàlisis de la situació d'un edifici (anomalies, conservació, patologies, normativa), propostes de correcció per a la posta a "0" i pla de manteniment correctiu i 

 

Plans d'autoprotecció (PAU)

Elaboració de Plans d'Autoprotecció d'edificis i d'activitats, segons el decret 82/2010  de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats aadoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 

 

Estudis de Programació

Elaboració d'estudis previs i de programació per a analitzar la viabilitat de les inversions públiques per a un determinat equipament, amb l'anàlisis de la situació actual, de les patologies existents i les seves mesures correctores, l'establiment de l'organigrama i el programa funcional per al dimensionat dels espais necessaris, l'elaboració de propostes d'utilització dels espais i la seva valoració per poder escollir la més adient per a l'entitat promotora

 

Informes, dictamens, certificats, taxacions

Elaboració d'informes i dictaments referents a tot tipus de patologies de la construcció

Peritatges judicials (membre de la llista de pèrits del COAC)

Elaboració i tramitació d'informes ITE. Projectes de rehabilitació tramitació de subvencions

Elbaoració i tramitació de Certificats energètics de certificats d'habitabilitat

Estudis d'accessibilitat 

 

 

 

DOCÈNCIA

 

Jornades manteniment

Jornades sobre manteniment per als gestors públics promogudes per a la Diputació de Barcelona. Any 2011

 

Ponències manteniment

Ponències sobre manteniment dividides en tres jornades, en el marc del postgrau en "Facility Management" de l'Escola Sert del Col.legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC).  anys 2012 i 2013

bottom of page